Velkommen til Spirilen


Specialskolen Spirilen startede i august 2002 på et lille husmandssted nær Vig i Vestsjælland.

I januar 2009 flyttede skolen til de nuværende lokaler i Hønsinge. De nye lokaler var oprindeligt en stor møllegård, hvorfor der er mere plads, bedre mulighed for værkstedsaktiviteter samt mulighed for en lang række udendørsaktiviteter.

Skolen kom også tættere på både strand og skov, hvilket vi har stor glæde af. Vi tilbyder hjemmeundervisning, STU og dagtilbud.

 

Målgruppe

  • Børn og unge som er følelsesmæssigt tidligt skadede.
  • Børn og unge som har generelle indlæringsvanskeligheder.
  • Børn og unge med tilpasningsvanskeligheder.
  • Børn og unge med hjerneskader.       
  • Børn og unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser.

Kommune/Forældre


Medarbejdere


Spirilen personale:


Det tilstræbes at personalegruppens sammensætning afspejler alsidighed med hensyn til køn, alder, uddannelse og kompetencer. På Spirilen er der ansat lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

© Copyright Spirilen 2016

Top