59 31 54 50 [email protected]

Aktiviteter

Udvikling i trygge rammer
Spirilen er en specialskole for unge som tilbyder undervisning, STU og dagtilbud. Specialskolen startede i 2002 på et lille husmandssted nær Vig i Vestsjælland, og flyttede senere i 2009 til de nuværende lokaler i Hønsinge, som tidligere fungerede som en møllegård. Den større plads med både strand og skov i nærområdet, bedre mulighed for værkstedsaktiviteter samt mulighed for en lang række udendørs aktiviteter, gør den gamle møllegård til et godt og alsidigt undervisningsmiljø.

Vi danner rammen for et trygt miljø, hvor vi møder den unge i øjenhøjde og med tillid. På Spirilen tror vi på, at gode relationer, en aktiv hverdag og gensidig respekt i et kendt og trygt miljø, skaber gode rammer til både personlig og fælles udvikling.

Udgangspunkt i den enkelte ung
Vi anerkender, at der ikke er to mennesker der er ens, og derfor er der heller ikke to unge, der skal behandles ens. Vi tager derfor udgangspunkt i individuel behandling, hvor grundlaget ligger i den enkelte unges adfærd, behov og udvikling. Som specialskole ønsker vi at udvikle det potentiale, vi ser i den enkelte ung.
Vi arbejder målrettet med de unges skolegang og sociale relationer, for at skabe grobund for et godt voksenliv. Vi tilstræber, at de unge får en aktiv hverdag, med sport, musik og meget mere alt efter interesse.

Vores mål
Vores målsætning er, at de unge skal opleve livsglæde og meningsfuldhed med deres liv både fagligt, personligt og socialt. Gennem afprøvning af deres egne muligheder og færdigheder, ønsker vi at fungere som et springbræt til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.