59 31 54 50 [email protected]

Til sagsbehandlerne

Samarbejde mellem Spirilen, forældre og kommune
En kontaktbog følger eleven mellem hjem og skole. Heri skrives lidt om hvad eleven har lavet i den forgangne periode i hjemmet og på skolen.
To gange årligt deltager elevens to kontaktpersoner fra skolen i et tilsynsmøde mellem forældrene, opholdsstedet, og den tilsynsførende kommune. Hensigten med disse møder er at kunne informere forældre og tilsynsførende omkring de tiltag, der er foretaget i forhold til eleven og om hvorledes eleven trives fagligt, personligt og socialt.
Derudover deltager samtlige medarbejdere fra skolen, når Marianne Verdel fra Hjerneskadecentret holder supervision for de enkelte elever og deres forældre.
Der kan opstå situationer hvor yderligere kontakt/møder er påkrævet, hvor du som forældre naturligvis vil blive oplyst.

Uddannelse og supervision
På Spirilen vægter vi både uddannelse og supervision højt, fordi vi mener at udvikling og indsigt i den enkeltes problematikker samt egen betydning i relationerne er vigtig. Både forældre og sagsbehandlere inviteres med på vores uddannelsesdage i neuropædagogik og supervisioner omkring den enkelte ung.
Undervisningen foregår i Hørve og foretages af Marianne Verden, afdelingsleder for Neurocenter for børn og unge. Marianne er børneneuropsykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi og tilknyttet VISOs specialistnetværk.

Medicin
På Spirilen sørger vi gerne for at give medicin til den unge i løbet af dagen og har naturligvis både taget medicinhåndteringskursus og besidder et aflåst medicinskab, hvor kun relevant personale har adgang.

Transport
Spirilen sørger gerne for transport til og fra opholdsstedet inden for en rimelig radius. Kontakt os på tlf.: 40 27 52 41 eller via vores kontaktformular for at høre, om vi kan hjælpe dig med transport til og fra opholdsstedet.

Takster pr. måned

Grundskolen - "Hjemmeundervisning" - Én til én undervisning i de faglige moduler

Der undervises i de almindelige skolefag jævnfør folkeskoleloven men samtidig vægtes motion og sund kost højt. Det betyder, at alle elever kan svømme og ride én gang ugentligt .
Herudover begynder dagen med 30 min morgenmotion for alle.
Eleverne undervises med henblik på at gå til 9.- og/eller 10.kl. afgangsprøve (eller dele heraf), såfremt de ønsker det og har potentiale til det.

Skema: mandag-torsdag kl 8.00-16.00 fredag kl 8.00-13.00
Pris : 53.500kr.

STU

Mandag til torsdag 8-16 og fredag 8-13 – pris: 45.600kr. +tillæg for timer udover 25 pr. uge max 37 timer pr. uge pris 50.600 kr

Dagtilbud

Mandag til torsdag kl. 8-14 og fredag 8-13 – pris: 26.500 kr.